Noutati si multe altele!

Manual Service Logan

dacia-logan-service-manual

 
Toate informa?iile con?inute în manuale sunt exclusiv destinate profesioni?tilor automobilului. Metodele ?i diagnostic?rile recomandate ?i descrise în acest manual au fost elaborate de profesioni?ti în repara?ia automobilelor.
I – RECOMAND?RI GENERALE
Respecta?i principiile de baz? ale repara?iei de automobile.
Calitatea unei repara?ii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie s? o acorde în momentul unei interven?ii.
Pentru a garanta o bun? repara?ie:
– proteja?i p?r?ile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc…),
– debran?a?i bateria pe cât posibil (evita?i scurtcircuitele, pornirea accidental? a motorului ?terg?torului de geam etc…),
– în timpul sud?rii pe vehicul, se cuvine s? demonta?i sau s? deconecta?i componentele care se g?sesc în apropierea zonei de repara?ie ?i care ar putea fi afectate de c?ldur?,
– utiliza?i produse profesionale recomandate sau piese originale,
– respecta?i cuplurile de strângere,
– înlocui?i ?tifturile elastice, piuli?ele sau ?uruburile autofrânate sau lipite, dup? fiecare demontare,
– fi?i aten?i la calculatoarele care nu suport? supratensiunile ?i erorile de manipulare,
– nu schimba?i piesele unele dup? altele, ci face?i o diagnosticare precis? înainte,
– face?i un control final înainte de restituirea vehiculului c?tre client (reglare ceas, func?ionare alarm?, verificare ilumin?ri ?i semnaliz?ri etc…), – cur??a?i ?i degresa?i p?r?ile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bun? aderen??,
– proteja?i curelele accesorii ?i distribu?ie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pomp? direc?ie asistat?, electric?) ?i fa?a de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorin? pe partea de fric?iune a ambreiajului.
Calitatea concep?iei vehiculelor necesit? pentru o bun? repara?ie s? nu l?sa?i nimic la întâmplare ?i este obligatoriu s? remonta?i piesele sau organele a?a cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj re?ea de conducte ?i aceasta în principal în mediul liniei de e?apament).

tabel motor
Detalii manual:

Limba: Romana
Pagini: 1553
Format: PDF

Download: click aici

 

 

Comments

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top