Manual Service Logan

  Toate informa?iile con?inute în manuale sunt exclusiv destinate profesioni?tilor automobilului. Metodele ?i diagnostic?rile recomandate ?i descrise în acest manual au fost elaborate de profesioni?ti în repara?ia automobilelor. I – RECOMAND?RI GENERALE Respecta?i principiile de baz? ale repara?iei de automobile. Calitatea unei repara?ii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie s? o acorde […]
Back to top